1: Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die Little-relax verzorgd.

2: Gegevens:

Alle gegevens die je via de site aan Little-relax verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor Little-relax en zullen niet aan derden doorgegeven worden.

3: Aanmelden:

Je kunt je telefonisch of per mail aanmelden . Je ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging van je aanmelding per mail.

4: Tarieven:

De tarieven zijn terug te vinden op de site  bij het kopje tarieven

5:Betaling:

De betaling kan per overschrijving of contant bij aanvang van de cursus gedaan worden. Bij overschrijving moet het bedrag twee dagen voor aanvang op de rekening staan. Het is mogelijk om de cursus in termijnen te betalen. De eerste termijn word betaald na ontvangst van de inschrijving, daarna voorafgaand aan de les.

6: Annulering door deelneemster:

Tot 4 weken van te voren kan kosteloos geannuleerd worden. Daarna is het cursus bedrag verschuldigd.

7: Gemiste lessen:

Door ziekte van de deelnemer of verhindering worden de gemiste lessen niet vergoed.

8: Verhindering Little-relax:

Mocht door overmacht aan de kant van Little-relax de cursus niet door kunnen gaan, dan is Little-relax gerechtigd de cursus te verschuiven, de locatie te wijzigen of de cursus geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.

9: Aansprakelijkheid:

Hoewel de cursussen geheel ongevaarlijk zijn, is deelname aan een cursus voor eigen risico. Little-relax is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal, of lichamelijk letsel die veroorzaakt is, of verband houdt met deelname aan een cursus van Little-relax

10: Intellectuele eigendom:

De verstrekte informatie tijdens de cursus, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal op de site is eigendom van Little-relax en mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden gegeven.

11: Foto's

De foto's die gemaakt worden bij een fotoshoot worden alleen met toestemming gebruikt  op de site of facebook.

12: Betreden op eigen risico